"בריאות היא הדבר הכי חשוב בחיים."

Translation:Health is the most important thing in life.

June 22, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/JewishPolyglot

וודאי, כתוב בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

June 22, 2016

https://www.duolingo.com/NaftaliFri1

ואומר: "וחי בהם"

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/Carlahna1

Objection! I disagree.

June 25, 2017

https://www.duolingo.com/Elana1818

.העיקר הבריאות

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/MosheYoel

אכן, כתוב ונשמרתם. אבל זאת לא אומרת שהיא הכי חשוב...

January 8, 2017
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.