"אנישותָהבירהכשאניעצובה."

Translation:I drink beer when I am sad.

2 years ago

21 Comments


https://www.duolingo.com/alexkrule

The sadness in this reading is too real

2 years ago

https://www.duolingo.com/jackmbrooks88

That was dark...

2 years ago

https://www.duolingo.com/Tasaladden
Tasaladden
 • 10
 • 10
 • 9
 • 3
 • 3

Very bad habit...

1 year ago

https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1472

מי צריך פסיכולוג?

2 years ago

https://www.duolingo.com/NoahOskow
NoahOskow
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2

זה קצת עצוב! בירה היא משהו לשתות כשאת שמחה!

2 years ago

https://www.duolingo.com/Arancaytar
Arancaytar
 • 22
 • 21
 • 15
 • 14
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 2
 • 762

Duolingo getting a bit dark.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Anna-Fleur2

girl, get some healthier coping mechanisms

10 months ago

https://www.duolingo.com/picardy33rd

Me too, buddy, me too.

7 months ago

https://www.duolingo.com/fetshme
fetshme
 • 22
 • 3
 • 260

Aren't we all? Although I prefer smth stronger.

4 months ago

https://www.duolingo.com/chocolatandante

I keep getting 'almost correct' when I write verbs exactly as they appear in the correction. Most annoying!

2 years ago

https://www.duolingo.com/Hsn626796
Hsn626796
 • 17
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Yes, I don't know why the software does this.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Hsn626796
Hsn626796
 • 17
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Does כש in כשאני have the ש (that) implied in it or is it an intrinsic part of the word ?

1 year ago

https://www.duolingo.com/D.EstherNJ

Time to let Jesus into your heart. You don't have to go on a hamster wheel of addiction anymore. He died to take your sins, so surely he can help you with what's making you sad! Just ask Him, and you will receive it.

10 months ago

https://www.duolingo.com/D.EstherNJ

So . . . what do you drink when you are happy?

9 months ago

https://www.duolingo.com/TammySing

According to a previous sentence... lemons!

8 months ago

https://www.duolingo.com/DylanDino2018

Not a healthy habit...

4 months ago

https://www.duolingo.com/Larry824711

טוב יותר לשתות קפה. אם עצוב וגם אם שמח.

4 months ago

https://www.duolingo.com/IroKounadi
IroKounadiPlus
 • 17
 • 13
 • 12
 • 10
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2

I hear "ki-shani" for כשאני but "k-she-yes" for כשיש is it just me or there's a rule for i/not i after the כ?

3 months ago

https://www.duolingo.com/Lior_Rey
Lior_Rey
 • 25
 • 21
 • 7
 • 4
 • 2

מי שבר לך את הלב כפרה?!

1 year ago

https://www.duolingo.com/ShogunRyudan13
ShogunRyudan13
 • 14
 • 12
 • 9
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 5

אני שותה וויסקי כשאני עצובה.

11 months ago

https://www.duolingo.com/JamesL011
JamesL011
 • 21
 • 20
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

is כש here pronounced kshe? i hear an "i" after the k. like kishe. is there a rule?

1 month ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.