"Hedrankaglassofredwine."

Dịch:Anh ta đã uống một ly rượu vang đỏ.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhcTh135570

Đáp án bị null

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ddanh85

Tại sao "Anh ta đã uống một ly rượu màu đỏ" lại sai?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.