"Cô ấy ủng hộ đạo diễn."

Dịch:She supports the director.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuAnhDuc3

Mạo từ là gì???????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 10
  • 6
  • 3
  • 3

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ được đề cập đến là một đối tượng xác định hay không xác định.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgoBoKhang

Hu hu sai từ "director"

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.