Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy ủng hộ đạo diễn."

Dịch:She supports the director.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuAnhDuc3

Mạo từ là gì???????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 15

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ được đề cập đến là một đối tượng xác định hay không xác định.

2 năm trước