"סוסיםלאשותיםאתזה!"

Translation:Horses do not drink this!

2 years ago

21 Comments


https://www.duolingo.com/Okapio
Okapio
 • 18
 • 11
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2

What is the rule behind placing the word "את" here?

2 years ago

https://www.duolingo.com/airelibre
airelibre
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 15
 • 13
 • 7

The "this" is an object in this sentence, meaning something is done (or in this case not done) to it. It is not drunk by the horses. The object in a sentence always needs to have את before it in Hebrew.

2 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

A definite object always need to have את before it in Hebrew.

Definite (את):

הם שותים את המים

They drink the water

הם רואים את אדם

They see Adam

הם אוכלים את זה

They eat this

Indefinite (no את):

הם שותים מים

They drink water

הם רואים סרט

They see a film

2 years ago

https://www.duolingo.com/Ploomich
PloomichPlus
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2

they see a film = הם רואים סרט

2 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

I'm forever making that mistake with qwerty input - י (i) is surrounded on either side by ו (u, o)! I'll correct it now. תודה

2 years ago

https://www.duolingo.com/Ploomich
PloomichPlus
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2

Da iawn (;

It's also סרט, film, not ספר (book)

2 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Diolch!

2 years ago

https://www.duolingo.com/NaftaliFri1
NaftaliFri1
 • 21
 • 13
 • 11
 • 10
 • 6
 • 5
 • 2
 • 21

"This" is definite?

2 years ago

https://www.duolingo.com/airelibre
airelibre
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 15
 • 13
 • 7

Yep.

2 years ago

https://www.duolingo.com/NaftaliFri1
NaftaliFri1
 • 21
 • 13
 • 11
 • 10
 • 6
 • 5
 • 2
 • 21

לא צריך להפוך אותו ל"הזה" (במקום "זה") כדי שיחשב מיודע?

2 years ago

https://www.duolingo.com/airelibre
airelibre
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 15
 • 13
 • 7

לא, המילה זה, היא תמיד מיודעת.

2 years ago

https://www.duolingo.com/jayne319449

Isnt film a,DO??

9 months ago

https://www.duolingo.com/AndreasWitnstein
AndreasWitnstein
 • 25
 • 17
 • 15
 • 14
 • 12
 • 12
 • 9
 • 8
 • 5
 • 21

It's a definite direct object.

2 years ago

https://www.duolingo.com/UriDeNova

Why does "horses ARE NOT DRINKING that" is wrong?

2 years ago

https://www.duolingo.com/airelibre
airelibre
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 15
 • 13
 • 7

הוספתי את זה כתשובה אפשרית, אבל שים לב שזה לא כל כך טבעי. זה עובד בהקשרים מעטים. ואומרים ככה: Why is "horses are not drinking that" wrong?

2 years ago

https://www.duolingo.com/IgorBergin
IgorBergin
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 6
 • 4

!סוסים, אל תשתו את זה

1 year ago

https://www.duolingo.com/HTIKVA

what's wrong with: "the horses are not drinking that"?

11 months ago

https://www.duolingo.com/shwmae
shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

It's סוסים "horses" not הסוסים "the horses".

11 months ago

https://www.duolingo.com/KerenSchum

Why is "horses don't drink that" wrong?

6 months ago

https://www.duolingo.com/KerenSchum

"Don't" does not register as "do not" -she says answering her own question

6 months ago

https://www.duolingo.com/Dedee395090

They do not and they don't are the same in a sentence

1 month ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.