Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đáng lẽ đã quản lý công ty rồi."

Dịch:I would have managed the company.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HeryCuong

I would have managed the firm

2 năm trước