"אני רוצֶה גזרים, תודה."

Translation:I want carrots, thank you.

2 years ago

24 Comments


https://www.duolingo.com/moriya88
 • 15
 • 12
 • 6
 • 4
 • 2

Cymelo- you must understand that hebrew has different rules, and like every language, base on culture history and street. We don't have in hebrew, for example "past perfect" or "present perfect" and even our formal way to say something it's simple. As people wrote here you can always add "בבקשה" "תודה". We ask question as a sentence, that why when translate literally to english its sound like an order.. you can also ask אפשר.. which is "may I get". Good luck with your studies!

2 years ago

https://www.duolingo.com/Luke_5.1991
 • 25
 • 24
 • 23
 • 18
 • 15
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

Does רוצֶה mean both "want" and "would like"? Is there a distinction?

2 years ago

https://www.duolingo.com/TeribleTeri

It means want/desire

10 months ago

https://www.duolingo.com/Cymelo
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 21
 • 18
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 3
 • 1459

I think that to express "would like" you should say "הייתי רוצה".

2 years ago

https://www.duolingo.com/parchee

You should be aware though that in Israel saying אני רוצה is the polite form of the request. Even a בבקשׁה or תודה I don't remember hearing often at the end of such a request. Saying הייתי רוצה would simply be ridiculous. There was an entire Streetwise Hebrew podcast episode on this exact topic, though I'm not sure if I can provide a direct link.

2 years ago

https://www.duolingo.com/TeribleTeri

I love streetwise Hebrew ! Here's his channel https://www.youtube.com/user/StreetWiseHebrew

10 months ago

https://www.duolingo.com/Cymelo
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 21
 • 18
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 3
 • 1459

Being kind is not ridiculous. And as someone who lives in Israel now, I can guarantee you that asking something by "אני רוצה" is quite rude, or at least I perceive it as rude.

2 years ago

https://www.duolingo.com/parchee

Well, you're simply wrong, Cymelo. אני רוצה is the polite form of the request. This is the opinion of a native speaker. Listen to Guy Sharett's "Streetwise Hebrew" episode on "Politeness in Hebrew" from 15 Oct 2013.

Never did I say being kind is ridiculous, but that using הייתי רוצה is ridiculous. Oh, and I live in Israel as well.

2 years ago

https://www.duolingo.com/parchee

Guy Sharett is a native speaker and a radio broadcaster. Your non-native opinion directly contradicts his.

You can disagree all you like. It's pointless. You might like to tell the Israelis how to be more polite, but can't tell the Israelis how to speak Hebrew.

2 years ago

https://www.duolingo.com/daswasserfrau
 • 25
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2

In case of being polite, most people would just say: "...אפשר בבקשה" (may I have please...). I think that settles it.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Velar.Drone
 • 22
 • 19
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2

אני נוטה להסכים עם השיפוט של צ'ימלו לגבי "אני רוצה", זה דבר מאוד ילדותי ולא מנומס להגיד, מבוגרים יגידו בדרך כלל "אפשר לקבל" "יש לך" או משהו כזה "הייתי רוצה" זה טיפה חייזרי או אוטיסטי, אולי זה יכול לעבור במסעדה ...

חוץ מזה, שדרני רדיו בדרך כלל מנותקים לגמרי מהשפה, בבלשנות יש בדיחה שאומרת שאם אתה רוצה לדעת איזה תהליכים לשוניים קרו בשנות השמונים תקרא חוברת הדרכה לשדרני רדיו משנות השבעים.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Cymelo
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 21
 • 18
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 3
 • 1459

I have to disagree. I think that it's better to stick with "הייתי רוצה", or at least say at the end of the sentence "בבקשה". If someone would ask something from me with "אני רוצה" I'd feel that the request is quite rude and too direct. Anyway, this is my take on it.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Cemturkel

I don't think that it's rude if you end the sentence with בבקשׁה or תודה

2 years ago

https://www.duolingo.com/zemblance

You perceive it as rude. Doesn't mean it is. I think my teacher at Ulpan Or knew a bit more Hebrew than you....

2 years ago

https://www.duolingo.com/Poion

Usually, we say "אני רוצה" and use "תודה" or "בבקשה" in order to make it more polite. Personally, when I ask for something in a restaurant, cafe, etc. I phrase it -

"אפשר בבקשה לקבל..." or "אשמח לקבל..."

This form is considered polite in Israel and yet does not sound flowery or rediculous.

1 year ago

https://www.duolingo.com/zemblance

My dear fellow you are wrong, years ago I used that construction in TA and was laughed at for it...

2 years ago

https://www.duolingo.com/Larry824711

I spent a few years living in Israel some years ago, and would say "אני רוצה" in Hebrew but "I would like" in English. DL accepted "would like" in the exercise, and I think appropriately so. There is nothing rude about saying "רוצה" in Hebrew. The problem comes from using a literal translation which often doesn't quite work. Although "would like" might not be the most literal translation of the Hebrew, it's generally a better translation to use for most situations. "אני רוצה" sounds fine in Hebrew, but "I want" is more likely to sound like a demand in English rather than a request.

8 months ago

https://www.duolingo.com/TeribleTeri

I've read this is why people think Israelis are blunt, because of the way the language translates into English: http://therayve.blogspot.com/2010/09/are-israelis-rude-learning-not-to-be.html?m=1

7 months ago

https://www.duolingo.com/Hannah649004

Please would someone help me with the pronunciation of this sentence? "רוצה גזרים" sounds like "rotzig zrim" to me. The ה sounds like an "i" to me is that the correct pronunciation or am I just hearing wrong?

9 months ago

https://www.duolingo.com/YardenNB

Should be /rotze gzarim/ (or /rotzeg zarim/, I guess).

2 months ago

https://www.duolingo.com/6kOn

Does הייתי רוצה have a use outside of a request? I was also taught that it translates to "I would like" on Pimsleur, and I want to know if this is just wrong or is resrticted to a particular context that I dont understand.

2 years ago

https://www.duolingo.com/TeribleTeri

כמה הייתי רוצה: https://youtu.be/Ka_jidh9ReU (By band, cookie levana (white cookie).

10 months ago

https://www.duolingo.com/Anne438163

Hi, so funny to see the exchanges here ! My teacher told us too that Israelis were rather direct. And that this can be felt as a bit impolite for foreigners

3 months ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.