https://www.duolingo.com/Takei61

10 câu giao tiếp với người thân, bạn bè bằng tiếng Anh

Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5
2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Thank you, I hope you like it!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Supreme_Universe

1 like for you ^_^,good job

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Thank you so much!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

I like It. 1 like+ 1 ling+ for you :))))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Thanks thanks thanks, best friend!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

Hay 1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

YOu are Welcome :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

leu leu , 1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhavanthuhien

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

cảm ơn bạn nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThiHuyn2

thanks !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

thank you

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.