1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. 10 câu giao tiếp với người th…

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

10 câu giao tiếp với người thân, bạn bè bằng tiếng Anh

June 23, 2016

14 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

1 like for you

June 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Thank you, I hope you like it!

June 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

1 like for you ^_^,good job

June 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Thank you so much!

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

I like It. 1 like+ 1 ling+ for you :))))

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Thanks thanks thanks, best friend!

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

Hay 1 like for you

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

YOu are Welcome :))

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthaman

leu leu , 1 like

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Thanks

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhavanthuhien

thanks

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

cảm ơn bạn nha

June 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrnThiHuyn2

thanks !

June 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

thank you

June 25, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.