1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "There is a church near my ho…

"There is a church near my house."

Μετάφραση:Υπάρχει μια εκκλησία κοντά στο σπίτι μου.

June 23, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.