https://www.duolingo.com/Takei61

TỪ LOẠI (Parts of Speech)

 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

CÁC TỪ LOẠI

Trong tiếng Anh có 8 từ loại

1.1 Danh từ (Noun) là từ chỉ người, sự việc, hoặc khái niệm: girl ( cô gái), John (ông John), freedom (sự tự do), dog (con chó).

1.2. Đại từ (Pronoun) là từ dùng để thay thế cho danh từ để khỏi lặp lại danh từ ấy: I (tôi), mine (của tôi), this (cái này), someone (người nào, ai )


1.3. Tính từ (Adjective) là từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ: a tall man ( một người đàn ông cao), a new house ( một ngôi nhà mới)

Mạo từ (Article) số đếm (Cardina)

và số thứ tự (Ordina) cũng thuộc vào loại tính từ.

1.4. Động từ (Verb) là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của người, vật hoặc sự việc: He speaks ( anh ấy nói), they look tired ( Họ trông có vẻ mệt mỏi)


1.5. Phó từ (Adverb) là từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hoặc 1 phó từ khác: It is very hot today (Hôm nay trời nóng quá), He speaks English pretty well (Anh ấy nói tiếng Anh khá giỏi)

1.6. Giới từ (Prepoisition) là từ đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ mối liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ đó với 1 từ khác trong câu: The book on the table ( Quyển sách ở trên bàn)


1.7.Liên từ(Conjunction) là từ dùng để nối các từ hoặc câu với nhau: He speaks to me ( Anh ấy nói với tôi), I will go if I have gold ( Tôi sẽ đi nếu tôi có vàng) (^‿^)

1.8. Thán từ (Interjection) là từ hoặc ân thanh dùng để diễn tả 1 tình cảm, cảm xúc: Ah!( A!), Oh!(Ồ, Ô), Alas!( Chao ôi!)

Tám loại từ tiếng Anh trên sẽ giúp bạn dễ xác định được các thành phần trong câu và từ đó kết hợp với nhiều kiến thức khác bạn sẽ viết được 1 câu, 1 đoạn, thậm chí cả 1 bài văn tiếng Anh hiệu quả hơn. ☆:.。.o(≧▽≦)o.。.:☆. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Thân,

September16.

2 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

oh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Sao zợ? Tự gõ đấy, mỏi tay chớt @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

sieng kinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

À há

2 năm trước

https://www.duolingo.com/19101970
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 like for you !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Mk làm quen với bn đc k

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Rất vui khi đc biết bạn! ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hình như chj Anh gọi bn là chj đúng k nên chắc mk phải gọi bn là chj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Anh nổi với mấy bạn lớp 6,7 này quá!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Mình = tuổi Anh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Vậy chị ơi e lớp 4 lên 5 thui chưa 6 7 gì đc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Nói chung <sub>_</sub>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Hình như chị tên là Linh đúng k

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

Hay 1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

:D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Birthday_

1 like +1 ling

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

;))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Joen_Nochu
 • 25
 • 15
 • 10
 • 9
 • 4

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

=))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThiHuyn2

wow

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

:))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hazy_Moon

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

:D

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.