"Thereweretwowomenonboard."

Dịch:Đã có hai phụ nữ ở trong ban.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Fulima

Ngoài nghĩa ở trong ủy ban, ở đây mình có thể hiểu ở trewn thuyền không

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/minh205806

Có 2 phụ nữ trên ban thờ

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.