"איפה מילון הדנית שלכם?"

Translation:Where is your Danish dictionary?

June 24, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/karmis77

Hvor er jeres dansk ordbog?


https://www.duolingo.com/profile/morvan82

Den er på bordet.


https://www.duolingo.com/profile/raqefqef

מוזר לשמוע את המילה "דנית" מבוטאת במלרע ולא במלעיל.


https://www.duolingo.com/profile/LuegoTeVi

אכן... אולי צריך מילון לדנית מהפרסומת של הברנפלקס XD


https://www.duolingo.com/profile/DavidLaurenceG

According to Wikipedia, "a 15th-century Latin chronicle, "Chronicon Holsatiae vetus", found in Gottfried Leibniz's Accessiones historicae (1698), states the Danes were of the Tribe of Dan... Earlier the antiquarian Henry Spelman in 1620 had previously claimed that the Danes were the Israelite Tribe." Can anyone advise as to whether the Hebrew for Dane/Danish is identical to Danite, please?


https://www.duolingo.com/profile/mtuJ4U
  • 1243

I am patiently waiting for the tortoise to say something... Anything... Anything at all :(

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.