1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This seemed like an adventur…

"This seemed like an adventure."

Dịch:Đây đã có vẻ như một cuộc phiêu lưu .

June 24, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huyhoangvo2706

Nghe hiểu chết liền


https://www.duolingo.com/profile/huyhoangvo2706

Nghe thử trước liền


https://www.duolingo.com/profile/atmt17
  • 1074

Mấy câu thì quá khứ này dịch ra tiếng Việt nghe tiếu quá


https://www.duolingo.com/profile/Mylife88

Đây đã như một cuộc phiêu lưu cũng đc mà

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.