Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi tin cậy anh ấy."

Dịch:I trust him.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jiOfruit

Sao " I belive him " không được vậy!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Vì "trust" sẽ bằng với "believe in" bạn nha. Một cách máy móc, bạn có thể sử dụng "believe", nhưng khi bạn dùng "trust" thì mức độ tin tưởng sẽ cao hơn, chắc chắn hơn là "believe", tin tưởng tuyệt đối.

Bạn có thể đọc thêm tại link này. Phần Synonyms: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/trust_2

P/s: "Believe" không phải "belive"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jiOfruit

oh. thank you!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thulen123456

Mình cũng dùng "belive". Sai cả ngữ nghĩa và chính tả :( Thank you.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lamanhho

me too T-T

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/DarkKnight247216

Mình có thấy một tựa bài hát tên là "Trust in me" Vậy câu này mình ghi là: "i trust in him" dc không mọi người???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongngan6
hongngan6
  • 17
  • 13
  • 5
  • 2

Believe in

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrucNguyen683630

A1

3 tháng trước