"Tôi tin cậy anh ấy."

Dịch:I trust him.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jiOfruit

Sao " I belive him " không được vậy!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 10
 • 6
 • 3
 • 2

Vì "trust" sẽ bằng với "believe in" bạn nha. Một cách máy móc, bạn có thể sử dụng "believe", nhưng khi bạn dùng "trust" thì mức độ tin tưởng sẽ cao hơn, chắc chắn hơn là "believe", tin tưởng tuyệt đối.

Bạn có thể đọc thêm tại link này. Phần Synonyms: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/trust_2

P/s: "Believe" không phải "belive"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongngan6
hongngan6
 • 18
 • 13
 • 5
 • 3
 • 2
 • 3

Believe in

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.