1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "He has forced me to swim."

"He has forced me to swim."

Fordítás:Úszásra kényszerített engem.

January 31, 2014

47 hozzászólás


https://www.duolingo.com/profile/Kinimke

"Erőltette, hogy ússzak" ..nem fogadta el, holott a forced azt is jelenti, erőltetett, hajtatott, kényszerített..


https://www.duolingo.com/profile/jarosip

Még mindig nem fogadja el, én is ezt írtam. Be sem küldöm hibának, mert úgy tűnik fölösleges. :(


https://www.duolingo.com/profile/gyulababa

Én válaszom: "kényszerített, hogy ússzak." Helyes: "kényszerített RÁ, hogy ússzak."


https://www.duolingo.com/profile/Mabi77

szerintem küldd be, hátha azt is elfogadják a jövőben


https://www.duolingo.com/profile/ronkovics86

Már elfogadja. :-)


https://www.duolingo.com/profile/LadislavN

"úszásra kényszerített engem" - Nem volt jó.


https://www.duolingo.com/profile/fectroll

Nekem sem fogadta el most (11.02.2015) ehelyett felkínálja ezt: "az úszásra kényszerített engem." Azt nem tudom, hogy beküldtem- e már, de most megtettem.


https://www.duolingo.com/profile/emokehojdu

Pont így jártam (13.04.2015). Jelentettem én is.


https://www.duolingo.com/profile/Fapados

Dettó. Beküldtem.


https://www.duolingo.com/profile/fectroll

Ez így (is) helyes.


https://www.duolingo.com/profile/psychinfo

Az "erőltet" hasonló jelentésű, és a "forced" az erő szóból származik


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Sokadik, és eddig válasz nélkül maradt észrevételem: Az még magyarázható lenne, hogy azt a kis - bár lényeges - eltérést, ami a "kényszerítette" és az "erőltette" magyar szavak értelme között van, nem veszi figyelembe a felületes munkát végző munkatárs, az azonban, hogy egy ik-es ige helyesen ragozott alakját hibának minősíti, finoman szólva is CIKI. Javaslom a valóban helyes megoldás programba vételét: "erőltette, hogy ússzam".


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Nagy nap a mai! Elfogadta a program az "Erőltette, hogy ússzam" megoldást, amit kb. 2 éve javasoltam. Csak el ne szédüljetek a nagy sebességtől!


https://www.duolingo.com/profile/Harga
  • 2711

Több értelmű? "Úszásra kényszerített." (engem, téged, egy halat vagy kit?) A másik mondatban elírás az s betű a második szóban: "Úszásra késnyszerített engem." Elolvastam a hozzászólásokat és bejelentettema hibákat a hibabejelentőn.


https://www.duolingo.com/profile/almakortebarack

Ő úszásra kényszerített. Néha ragaszkodik hozzá, hogy minden szót kiírjak a fordításnál. Jó lenne következetesnek lenni.


https://www.duolingo.com/profile/BEszter76

Fordításom: Úszásra kényszerített engem. Amit elfogad: Az úszásra kényszerített engem. Szerintem utóbbi elég magyartalan...


https://www.duolingo.com/profile/GalvanTivadar

"Kényszerített, hogy ússzam". Ezt kifogásolta, mert nem ismeri az úri (ikes) igeragozást.


https://www.duolingo.com/profile/armiba

Más a kényszerítés és megint más, hogy valaki valamit erőltet. Az úszásra nem lehet senkit kényszeríteni, de erőltetni lehet, hogy ússzon. Egyébként a force igei jelentése első helyen több szótárban is : erőltetni. Javítandó!!


https://www.duolingo.com/profile/armiba

No figyeljetek jól, kedves Duolingosok! Hónapok óta és minden egyes megjelenésénél jelzem (és persze nem csak én), hogy javítsátok már végre ki ezt a szamárságot. Az, hogy válaszra sem méltattok, egyszerűen azt jelzi, hogy nincs semmilyen érvetek a "kényszerítette" kifejezés mellett. Nem kellene olyan szerkesztőket találnotok, akik a magyar nyelvet is ismerik??? Nagy elégtelent érdemeltek ezért, nem csak magyar nyelvből, hanem magatartásból is!!


https://www.duolingo.com/profile/kgyt

És még nem láttad az angolból magyar tanfolyamot… :-D


https://www.duolingo.com/profile/GalvanTivadar

Ne húzd fel magad, mert nem érdemes. A felvetésedre a standard választ megtalálod a "Kikerültünk a bétából!" témában: a tanfolyam úgy jó, ahogy van, a tanulók 99%-ban baromságokat jelentenek. Itt ennyire fogsz megtanulni angolul. Ha tényleg meg akarsz tanulni, iratkozz be valahová.


https://www.duolingo.com/profile/bruati

szerintem meg nem ezek a nagy hibák, hanem hogy ide nem kell present perfect


https://www.duolingo.com/profile/gwandal

Dehogynem, az elõbb kényszerített, most meg úszok


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

A kényszerítés fizikai erőszakot is jelent, ezért helyesebb a "force" ige első jelentését használni, azaz az "erőltet" igét. Ez inkább csak szóbeli ráhatást jelent a magyar nyelvben, ami a példamondat esetében nyilvánvalóan helytállóbb, mint a kényszerítés. A baj csak ott van, hogy - úgy látszik - fölöslegesen tesszük javító szándékú észrevételeinket, mert sem érdemi választ, sem köszönetet nem kapunk a Duolingotól, és a javasolt javításokat sem teszik a programba.


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Az "úszásra kényszerített" egyébként is helytelen megoldás mellett azt is "helyes"-nek jelöli meg a program, hogy "kényszerített, hogy ússzak". Az "úszni" a magyarban egy ú.n. "-ik"-es ige, ezért arra nem kényszeríthet senki, hogy "ússzak", legföljebb arra, hogy "ússzam". No de ráadásul a "kényszerítés" szó fizikai erőszakot is jelenthet, ami ebben az esetben nyilván nem áll fenn. Ezért a kényszerítést javaslom elvetni és helyette az "Erőltette, hogy ússzam" fordítást minősíteni helyesnek. Egyébként a "force" igei jelentése elsősorban az, hogy erőltetni. Példamondat: "Én teniszeni szerettem volna, de apám erőltette, hogy ússzam". Ez így nekem sokkal életszerűbb. Szerintetek?


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Nem "kényszerített", hanem erőltette, hogy ússzam. Más: az " ússzam" a helyes ragozás, bár újabban az "ússzak" is elfogadható. Az azonban nem, hogy az ússzam szót hibásnak tartsa a program. Az is csak nehezen fogadható el, hogy hónapok óta nem javítják ki a "helyes"-nek nevezett, de valójában erősen helyteleníthető megoldásokat!


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Sokadszor írom meg, hogy az "úszásra kényszerített" helyett jobb a "erőltette, hogy ússzam". Volna olyan kedves valaki végre megmagyarázni, hogy miért ragaszkodnak a "kényszerítés"-hez ennyire kényszeresen?!


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Mikor olvassátok végre el korábbi - máig is érvényes! - megjegyzéseimet és javítjátok végre ki ezt a kapitális szamárságot?!


https://www.duolingo.com/profile/MartonGeza

Sokadszor jelentem be a "helyes"-nek mondott fordítás hibáját, de még soha nem kaptam rá választ. Szívesen segítek, de ne érezzem azt fölöslegesnek! Rendben?


https://www.duolingo.com/profile/armiba

Mikor fogtok már végre válaszolni a rengeteg észrevételre??!


https://www.duolingo.com/profile/GalvanTivadar

Just you wait, 'enry 'iggins, just you wait!!!


https://www.duolingo.com/profile/GulysDniel

Erőltette, hogy ússszak - ennek jónak kellene lennie


https://www.duolingo.com/profile/kgyt

Ikes ige az úszik, tehát ússzam… Sok lesz a három s is…


https://www.duolingo.com/profile/GalvanTivadar

Ikes ige... hogy valaki még ezzel is törődjék :)) Hevjél érte egy lingotot!


https://www.duolingo.com/profile/PeterKaton

"erőltette hogy ússzam" megint nem fogadja el


https://www.duolingo.com/profile/armiba

Nincs a szerkesztőségben olyan, aki válaszolni mer a - mostanival együtt már - 39 bejegyzésre?!


https://www.duolingo.com/profile/pityputy84

A gyors kiejtés teljesen úgy hangzik hogy forced to me


https://www.duolingo.com/profile/kgyt

A d és az m közti levegővétel és a két hang interferenciája miatt hallod oda a to-t… Egyik oka ennek, hogy a d zöngétlen párja a t.


https://www.duolingo.com/profile/armiba

Figyeljétek a bejegyzéseket és ÉRDEMBEN reagáljatok rá!


https://www.duolingo.com/profile/armiba

Valami szent fogadalmat tettek a szerkesztők, hogy akárhány ellenkező vélemény és akármilyen logikus érvelés ellenére nem nyúlnak hozzá ehhez a "fordítás"-nak nevezett csacskasághoz? Felmentem őket fogadalmuk betartásának terhe alól! Aláírás: a Jóisten megbízásából: armiba


https://www.duolingo.com/profile/balazs.84

Erőszakkal rávett arra, hogy ússzak.


https://www.duolingo.com/profile/krezso

Ő úszásra kényszerített. Nem fogadta el, pedig az alany nélkül bárki, és bármi és kényszeríthet úszásra!


https://www.duolingo.com/profile/ysexdrcft

Nem volt jó:Úszásra kényszerített engem?????


https://www.duolingo.com/profile/miklos44

Itt is a kényszerítés túlzás, jobb az ERŐLTETÉS ill. a KÉSZTETÉS.


https://www.duolingo.com/profile/g66Gu7bj

biztatott hogy ússzak

Tanulj angolul mindössze napi 5 percben. Ingyen.