"Fiveislessthaneight."

Dịch:Năm thì ít hơn tám.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangpaly

số năm bé hơn số tám

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangpaly

có gì không ổn à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTrnBo291118

Nhầm thành 8 nhỏ hơn 5.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LienBatter1

Lại sai chán thiệt?!trong đề án chỉ có chữ bé thôi không có 2 chữ (thì ít)lấy đâu ghi vô!!?????mong ai giải đáp hãy coi cẩn thận lại nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Five is less than eight

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LIRALegend

5 < 8 có sai không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vongvan

dich nam nho hon tam cung sai!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kothechapnhan

5 bé hơn 8 cx sai ah!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thecuongth

Mink nghĩ : 5 thì ko hơn 8 => 5 có thể bé hơn hoặc bằng 8 mà ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 120

?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mrdanlibra

"Năm thì nhỏ thua tám" mà cũng sai, bó tay!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Học lại tiếng Việt cho chuẩn sẽ không "bó tay" nhé ☺

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.