"הם יפספסו את המסיבה ביום חמישי."

Translation:They will miss the party on Thursday.

June 25, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/xerostomus

הֵם יְפַסְפְסוּ אֶת הַמְּסִבָּה בְּיוֹם חֲמִישִׁי


https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

That’s a colloquial term; a more formal one would be ּיַחְמִיצו yakhmítzu.


https://www.duolingo.com/profile/TeribleT

Hem yefasfesu et ha'mesiba ba'yom chamishi.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.