https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Tổng kết Crossword 1 - YenNhi38

Đáp án của Crossword 1:

Danh sách Người đã tham gia và trả lời đúng, cmt bên dưới topic để nhận thưởng

Có 2 bạn đúng toàn bộ đáp án, đa số trả lời đúng câu 1, 4, 6

ngocthach0: nhanh nhất câu 1, đúng câu 4

...MoonLight...: đúng câu 1, nhanh nhất câu 3, 4, 6

knguyen2007: đúng câu 1, 6

NhiTruc: đúng câu 1, 4, 6

Detective: đúng câu 1, 4, 6, nhanh nhất câu 7

Huyennovember: đúng câu 1, 4

rainstory: đúng câu 4

Jo.99: đúng toàn bộ, nhanh nhất câu 2, 5

HaChau4: đúng câu 1, 6

cuthanh06: đúng toàn bộ

Giải thưởng: https://www.duolingo.com/comment/16223259

2 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

Minh dung 3 cau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

6 lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

Thanks!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ahihy

Nhận 21 lingots ;))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

tặng tới 35 viên rồi, trả lại phần thừa giùm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuthanh06

Xin nhận 19 lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

bạn sử dụng link vào game của VanDanhNguyen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Mình comment nhận giải (2 lingots) ٩(˘◡˘)۶

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

xong rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/knguyen1234

mk nhận giải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

4 lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

Comment: đúng câu 1, nhanh nhất câu 3, 4, 6

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

11 lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ha.Chau
Ha.Chau
 • 25
 • 25
 • 9
 • 6
 • 4
 • 984

mik đúng câu 1, 6

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

4 lingot

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Mình xin nhận giải.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Thanks.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 998

Mình đúng câu 1 , 4

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 998

Thanks

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.