https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Tổng kết Crossword 1 - YenNhi38

Đáp án của Crossword 1:

Danh sách Người đã tham gia và trả lời đúng, cmt bên dưới topic để nhận thưởng

Có 2 bạn đúng toàn bộ đáp án, đa số trả lời đúng câu 1, 4, 6

ngocthach0: nhanh nhất câu 1, đúng câu 4

...MoonLight...: đúng câu 1, nhanh nhất câu 3, 4, 6

knguyen2007: đúng câu 1, 6

NhiTruc: đúng câu 1, 4, 6

Detective: đúng câu 1, 4, 6, nhanh nhất câu 7

Huyennovember: đúng câu 1, 4

rainstory: đúng câu 4

Jo.99: đúng toàn bộ, nhanh nhất câu 2, 5

HaChau4: đúng câu 1, 6

cuthanh06: đúng toàn bộ

Giải thưởng: https://www.duolingo.com/comment/16223259

June 26, 2016

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

Minh dung 3 cau

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

6 lingot

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

Thanks!

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ahihy

Nhận 21 lingots ;))

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

tặng tới 35 viên rồi, trả lại phần thừa giùm

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cuthanh06

Xin nhận 19 lingot

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

bạn sử dụng link vào game của VanDanhNguyen

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Mình comment nhận giải (2 lingots) ٩(˘◡˘)۶

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

xong rồi

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/knguyen1234

mk nhận giải

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

4 lingot

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

Comment: đúng câu 1, nhanh nhất câu 3, 4, 6

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

11 lingot

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ha.Chau

mik đúng câu 1, 6

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

4 lingot

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Mình xin nhận giải.

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ok

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Thanks.

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Mình đúng câu 1 , 4

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ok

July 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Thanks

July 9, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.