"עם חמישים תלמידים, בית הספר צריך שלוש רשתות."

Translation:With fifty students, the school needs three networks.

June 26, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/zdVs

אין צורך בשלוש רשתות עבור 50 אנשים, רק ברשת אחת עם מספיק רוחב פס

July 1, 2016

https://www.duolingo.com/zemblance

Yeah.... it's about translating the words and not thinking about bandwidth and channels and all that ❤❤❤❤...

August 1, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.