"אם אתה שולח גלויה, אתה צריך שלושה בולים."

Translation:If you are sending a postcard, you need three stamps.

June 26, 2016

8 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/JewishPolyglot

איך זה שייך לטכנולוגיה בכלל?


https://www.duolingo.com/profile/JewishPolyglot

Is this true in Israel? I've never sent a postcard from there


https://www.duolingo.com/profile/sofa4ka

תלוי כמה עולים הבולים. במקום בול אחד של 8 שקלים תוכל להשתמש, למשל, בשלושה בולים שעולים 3, 4 ו-1 שקלים. האמת היא שמזמן לא שלחתי גלויות אבל אני זוכרת שלפני שנים הייתי משתמשת בבולים ששווים היה פחות משקל אחד, רק כדי להשלים לסכום מסוים!


https://www.duolingo.com/profile/JewishPolyglot

איזה תשובה עמוקה! קחי לינגוט!


https://www.duolingo.com/profile/BezalelP

Depends on where you're sending the postcard, and the value of your stamps. In some cases if you go to a post office they will sell you a stamp with the exact value you need.


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Im ata sholeakh gluya, ata tsarikh shlosha bulim.


https://www.duolingo.com/profile/mtuJ4U
  • 1254

Out of date this sentence:(


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

It might be useful for contacting grandparents who have no computer or smart phone when you don’t want to phone them.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.