Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QNmai

"We do not want lunch."

QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Tôi không muốn ăn trưa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

We mà bạn ;)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/alan736482

"We" mà bạn

10 tháng trước