Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The architects"

Dịch:Những kiến trúc sư

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyDokyungsoo

Phát âm sai sao cũng cho đạt nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cathy182434

Mình cũng zdậy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan644156

Sao lai nghe la ko ta te tic

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Mình thì có khi chưa đọc hết đã chấm, đọc đúng rồi lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cathy182434

Me tôô.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gdd93678

Những đứa kiến trúc sư hầu nước.có đc k

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/quang381588

Sao cậu lại nói như vậy?

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/phat835208

Mn lên google dich xem cach phat am la dc

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhquoc123

hay vl

1 năm trước

Thảo luận liên quan