"Thearchitects"

Dịch:Những kiến trúc sư

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyDokyungsoo

Phát âm sai sao cũng cho đạt nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan644156

Sao lai nghe la ko ta te tic

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Mình thì có khi chưa đọc hết đã chấm, đọc đúng rồi lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gdd93678

Những đứa kiến trúc sư hầu nước.có đc k

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang381588

Sao cậu lại nói như vậy?

5 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.