"בחצות אנחנו הולכים לעבודה."

Translation:At midnight we go to work.

June 27, 2016

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/UziYeger

Or just someone who lives in Japan with an American job.


https://www.duolingo.com/profile/Hava_Dorit

In Jerusalem, more likely to be road workers! I hear them sometimes; they have really loud machinery. They can't work during the day when cars are moving in large numbers.


https://www.duolingo.com/profile/Menasheh

Is noon also considered חצות?


https://www.duolingo.com/profile/AlmogL

In very poetic and quite archaic Hebrew, you can say חצות היום to mean midday. חצות is related to חצי, a half. But don't use it in daily conversation. :-)


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

In religious contexts it might be used today as well.


https://www.duolingo.com/profile/yaacov2

depends on the context לדוגמה: כשמישהו קם מאוחר והולך להתפלל ושואל את חבר שלו מתי חצות ברור שהוא מתכוון ל-noon


https://www.duolingo.com/profile/ChayaDoppelt

או, יום אחרי תשעה באב


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

ba-chatzót anáchnu holchím la-avodá.


https://www.duolingo.com/profile/Hava_Dorit

Yes. I agree that חצות is also noon.


https://www.duolingo.com/profile/AniOhevYayin

I agree with those who say that this sentence is ambiguous since חצות means both midnight and noon with context telling which is meant. In this case, religious or not, בחצות לילה would clarify. Thus, at תהילים קיט סב there is חצות לילה אקום. My point is just that it would help with context to put "night" somewhere in the sentence as with קריאת תהילים בלילה אחרי חצות.


https://www.duolingo.com/profile/YardenNB

In general spoken Hebrew, חצות is unambiguously midnight. (Thanks for you and other participants here who enlightened me about it still being used in religious contexts; I didn't know that!). Accordingly, חצות הלילה is known, but poetic only.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.