Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We believe in the existence of this animal."

Dịch:Chúng tôi tin vào sự tồn tại của con vật này.

0
2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Chúng tôi tin sự tồn tại của động vật này

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

chúng tôi tin tưởng vào sự tồn tại của loài vật này sai ở chỗ nào vậy ad giải thích giùm đi

1
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7

Vẫn còn lỗi sau 5 tháng :D

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/truongvangiap

chúng tôi tin vào sự tồn tại của loài vật này

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

động vật là sai mà con vật mới đúng?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
  • 24
  • 19
  • 10
  • 469

Really, you are the flower of my EXISTENCE: Thật đó bạn là bông hoa của sự hiện hữu của tôi We believe in the EXISTENCE of this animal: chúng tôi tin vào sự hiện hữu của con vật này (sao lại sai?)

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Chúng tôi tin tưởng vào sự tồn tại của con vật này

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang78

Tin vào = tin tưởng vào. Please fix

0
Trả lời1 tháng trước