"We believe in the existence of this animal."

Dịch:Chúng tôi tin vào sự tồn tại của con vật này.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Chúng tôi tin sự tồn tại của động vật này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

chúng tôi tin tưởng vào sự tồn tại của loài vật này sai ở chỗ nào vậy ad giải thích giùm đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Vẫn còn lỗi sau 5 tháng :D

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/truongvangiap

chúng tôi tin vào sự tồn tại của loài vật này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

động vật là sai mà con vật mới đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9

Really, you are the flower of my EXISTENCE: Thật đó bạn là bông hoa của sự hiện hữu của tôi We believe in the EXISTENCE of this animal: chúng tôi tin vào sự hiện hữu của con vật này (sao lại sai?)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Chúng tôi tin tưởng vào sự tồn tại của con vật này

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/chaobu

Góp ý: nên add thêm nghĩa ‘ chúng tôi tin vào sự tồn tại của động vật này ‘ . Nên bỏ chữ ‘con’ đi vì trong tiếng việt cách nói như vậy mang tính không tôn trọng, cho dù đó là những loài động vật đi nữa. Thanks!

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang78

Tin vào = tin tưởng vào. Please fix

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanh536885

"động vật này"cũng nên được chấp nhận

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/duclee3

"Chúng tôi tin sự tồn tại của con vật này" sai???

5 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.