"הייתי מורֶה לפיזיקה אך כיום אני מלמד פילוסופיה."

Translation:I was a Physics teacher but nowadays I teach Philosophy.

June 27, 2016

16 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/zemblance

These days should be accepted


https://www.duolingo.com/profile/houthakker72

and probably "now" too


https://www.duolingo.com/profile/JewishPolyglot

כי מתי שחושבים על הדרך שהעולם הטבעי עובד, מתחילים לחשוב גם על המשמעות של כל החיים :)


https://www.duolingo.com/profile/Dov360473

Nouns are not capitalized in English.


https://www.duolingo.com/profile/Janis559500

You are correct. When a subject is referred to that you're studying, the only ones capitalized are the ones that are always capitalized, which is foreign languages and names of people such as, "I'm taking Russian and Shakespeare." A subject is capitalized only if it's the name of a specific course such as, "I am taking Chemistry 101."


https://www.duolingo.com/profile/C1I61

You must mean, ”nouns are not capitalized in english”. ;-)


https://www.duolingo.com/profile/xerostomus

קישור בבקשה :-)


https://www.duolingo.com/profile/ain15412

Why not accept אבל together with אך. Is there a difference?


https://www.duolingo.com/profile/TheSuperBunny

Nope no difference


https://www.duolingo.com/profile/chocolatandante

I agree with Stanley.


https://www.duolingo.com/profile/IreneLitGin

Teacher of physics should be accepted


https://www.duolingo.com/profile/StanleyVanHinsel

Teacher of Physics should also be accepted! Stop wasting my lingots, Duo, oh thou smart arse!


https://www.duolingo.com/profile/mgrdAT

is "currently" not a correct translation of כיום?

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.