"גנטיקה היא נושא חם בביולוגיה כרגע."

Translation:Genetics is a hot topic in biology at the moment.

June 27, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/JewishPolyglot

מדברים על "נושא חם" בדיוק באופן זה?

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/BezalelP

כן

February 11, 2017
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.