"ציפוריי שומעות אותךָ."

Translation:My birds hear you.

June 27, 2016

23 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/jarrettph

How do you know whether this is birds or bird? Is it the double yod?


https://www.duolingo.com/profile/ChayaDoppelt

Singular is צפורי, tzipoRI. Plural is צפוריי, tzipoRAI.


https://www.duolingo.com/profile/JGonduolingo

You missed the yuds after the tzadis


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Also, the verb is feminine plural, shom’ot, so you know the sentence speaks of birds and not bird.


https://www.duolingo.com/profile/TeribleT

Tziporai shom'ot otcha.


https://www.duolingo.com/profile/gencheeky

I wrote "My birds are hearing you". Got marked wrong?


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

Report it, it's correct.


https://www.duolingo.com/profile/Larry824711

I also wrote " My birds are hearing you". Not only did I get marked wrong, but was told that the correct answer was "My birds can hear you"!

That would be "ציפוריי יכולות לשמוע אותך", a different phrase in Hebrew.


https://www.duolingo.com/profile/Celioluzverde

samster639288 and DUOLINGO:

It has not been fixed yet.

"My birds are hearing you" is a CORRECT answer.


https://www.duolingo.com/profile/Leananseidhe

after two years it still marked wrong


https://www.duolingo.com/profile/Joshua_Shemaiah

I wrote: "My birds listen to you."

I think this is also a valid entry :(


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

No. Listen is a different verb, would have been מאזינות.


https://www.duolingo.com/profile/ChayaDoppelt

Or מקשיבות, it's used more often


https://www.duolingo.com/profile/Plus200

אני אמור לנקד את זה ואם לא זה נחשב תשובה לא מלאה?


https://www.duolingo.com/profile/eliya.joy

זה באג של המערכת. כרגע אין להם דרך לשנות את זה שהמערכת תקבל כ-correct תשובות בלי ניקוד.


https://www.duolingo.com/profile/JorgeOlchi1

How would you say my bird is hearing you?


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

ציפורי שומעת אותך


https://www.duolingo.com/profile/Celioluzverde

הציפור שלי שומעת אותך I suppose.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.