Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết tiếng Anh."

Dịch:I know English.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Bài dễ.^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinh_Nong

know là biết vậy không biết là la now à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vandu.cb91

Mà người ta có nói thế này không vậy???

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ShenMinh

đọc giống i no english

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThPhngUyn

Dễ ợt đúng không bọn bay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Jackmerrys

Tiếng Anh nhiều cái khổ quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

I hate english

8 tháng trước