https://www.duolingo.com/profile/ptp2612005

Híc.... mất hết streak rùi.......! I_I T_T Y_Y

Híc.... mình dùng Streak Freeze rùi mà tại sao từ 26 streak xuống 0 steak thế này :o T_T

June 28, 2016

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Bạn k lên Duo mấy ngày vậy

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ptp2612005

mới hôm qua

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ptp2612005

are you in grade 5?????

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Oh, yes ! If you know, don't ask !

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

freeze chỉ có thể dùng trog 1 ngày thui bn

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Ừa

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

ukm

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Thần soi có khác

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

=.= sáng vừa ms cày Running man h ms on ^^

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Hình như hôm qua bạn kêu mình chỉ chỉnh background duolingo thì phải?

June 28, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.