https://www.duolingo.com/ptp2612005

Híc.... mất hết streak rùi.......! I_I T_T Y_Y

Híc.... mình dùng Streak Freeze rùi mà tại sao từ 26 streak xuống 0 steak thế này :o T_T

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bạn k lên Duo mấy ngày vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ptp2612005

mới hôm qua

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ptp2612005

are you in grade 5?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Oh, yes ! If you know, don't ask !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

freeze chỉ có thể dùng trog 1 ngày thui bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Ừa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

ukm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Thần soi có khác

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=.= sáng vừa ms cày Running man h ms on ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

Hình như hôm qua bạn kêu mình chỉ chỉnh background duolingo thì phải?

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.