Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is the leader of the century."

Dịch:Ông ta là nhà lãnh đạo của thế kỷ.

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhTonTrn

anh ấy là người lãnh đạo của thế kỷ, dịch như vậy ko đúng là sao ta ?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lac_Duong

Đáp án: "Anh ấy là người lãnh đạo của thế kỷ" là một đáp án đúng mà bạn. Bạn có chắc là bạn type đúng đáp án này không?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuananhnvh

Anh ấy là người lãnh tụ của thế kỷ cũng sai à ?

0
Trả lời1 năm trước