https://www.duolingo.com/dung794924

xin hỏi có bạn nào làm ơn cho mình hỏi ngày streak là gì và để làm gì không ??

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Streak là số ngày bạn học liên hoàn, nếu bạn không làm đc điểm kinh nghiệm nào sau 1 ngày thì sẽ mất streak, nhưng bạn có thể giữ streak bằng'' Streak Freeze'' ở cửa hàng Lingot...thời hạn là 1 ngày. khi đc 10 days streak bạn sẽ nhận được 1 lingot và cứ thế tăng dần lên 1 lingot theo số ngày bạn đạt được!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

oh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Oh gì?? Chị thấy em reply như thế này vài chục lần rồi đấy!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

chi cg hiu biet qua hen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

=.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yoonsic.yj
yoonsic.yj
 • 25
 • 11
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 141

oh oh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sunset_shimer

streak là để kiểm tra bạn có làm bài thuờng xuyên ko. nếu như đc tròn trăm ngày streak mà đem khoe là sẽ có nhìu ngừi tặng lings lắm đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dung794924

cảm ơn mọi người nha, vy là phải 加油!!!kiếm lingots hihi

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.