"Ít ra, anh ấy công bằng."

Dịch:At least, he is fair.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaoTran609632

vì mình thấy impartial có nghĩa là công bằng không thiên vị => chỉ tính cách còn fair thì mang tính công bằng của một hành động đúng không??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Câu này trong phần dịch sang tiếng Việt Nam lại là "Ít ra anh ấy thì công bằng". Một số bạn dịch là "Ít ra anh ấy công bằng' thì lại check sai là sao????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Mình cũng nghĩ như bạn!

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.