"Vui lòng không chụp ảnh ở đây."

Dịch:Do not take pictures here please.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhTonTrn

please, do not take the photo in here mình viết như này sai chỗ nào vậy ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lac_Duong
 • Sai ở chỗ in here nha bạn. Thông thường, khi nói ở đây có cái gì (ở chỗ này có sự hiện hữu của một vật nào đó) thì chữ "ở đây" khi dịch qua tiếng Anh là here thôi nha bạn.

In here chỉ dùng khi hai người nói chuyện với nhau về một vật chứa một vật khác .

Ví dụ: Bạn cầm một chai rượu lên và nói với người đối diện là: "Có rượu ở đây" (There is wine in here).

=> Ý chỉ : "Có rượu trong cái chai này".

 • Và thường khi nói chụp ảnh/ chụp hình, người ta chỉ nói: "Take a photo" (chụp một tấm hình) hay là "Take photos" (chụp (những tấm) hình), không ai nói "take the photo" nha bạn.
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Bạn GutenTag giải thích giúp câu có chữ Please ở đầu sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
 • 25
 • 7
 • 3
 • 235

Đáp án có lộn không vậy?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
 • 25
 • 7
 • 3
 • 235

Đáp án nghèo nàn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LTrngAn
LTrngAn
 • 25
 • 123

Do not take photo here please. Tại sao sai? Tại sao là " take pictures"

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.