https://www.duolingo.com/hienenglish1

CÁCH NÓI XIN LỖI LÀM NHẸ LÒNG BẤT CỨ AI TRONG TIẾNG ANH

Hãy bỏ qua câu Im sorry nhàm chán và áp dụng 8 mẫu câu này các bạn nhé ^^ 1. Oh, Im awfully sorry (Oh, tôi hết sức xin lỗi) 2. I cant tell you how sorry I am! Tôi không biết phải xin lỗi bạn như thế nào. 3. I m very sorry. I didnt realize (Tôi rất xin lỗi. Tôi đã không nhận ra) 4. I just dont know what to say (Tôi không biết phải nói gì nữa) 5. Im extremely sorry (Tôi vô cùng xin lỗi) 6. Im not exactly sure how to put this, but... (Tôi thật không biết nói chuyện này như thế nào, nhưng...) 7. Ive got to apologize for (Tôi phải xin lỗi) 8. This isnt easy to explain, but ... (điều này thật không dễ dàng để giải thích, nhưng...)

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sunset_shimer

-_-". Bn có chắc là ai cx phải nhẹ lòng? Nhưng thôi, ủng hộ bạn một like vì mk cảm thấy nhẹ quá^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienenglish1

hì nhưng nhẹ lòng hơn i'm sorry chứ nhỉ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sunset_shimer

ừ, nhẹ hơn^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

Umk 1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

Hãy bỏ qua câu Im sorry nhàm chán và áp dụng 8 mẫu câu này các bạn nhé ^^

 1. Oh, Im awfully sorry (Oh, tôi hết sức xin lỗi)

 2. I can't tell you how sorry I am! Tôi không biết phải xin lỗi bạn như thế nào.

 3. I m very sorry. I didnt realize (Tôi rất xin lỗi. Tôi đã không nhận ra)

 4. I just dont know what to say (Tôi không biết phải nói gì nữa)

 5. Im extremely sorry (Tôi vô cùng xin lỗi)

 6. Im not exactly sure how to put this, but... (Tôi thật không biết nói chuyện này như thế nào, nhưng...)

 7. Ive got to apologize for (Tôi phải xin lỗi)

 8. This isnt easy to explain, but ... (điều này thật không dễ dàng để giải thích, nhưng...)

Thanks, 1 like for you!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Mình chẳng thấy nhẹ lòng tẹo nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/boyluoihoc
 • 11
 • 10
 • 8
 • 2
 • 2

thay vì bỏ qua thì người nghe có thể sẽ "căng" hơn nữa!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Thanks ,very good

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.