Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cô bé thì tốt hơn những cậu bé ."

Dịch:Girls are better than boys.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leminh3032004

i dont think so

2 năm trước