https://www.duolingo.com/llusx

Esperanta evento en Lesjöfors, Svedujo 2016

llusx
  • 21
  • 20
  • 14
  • 12
  • 12
  • 11
  • 7
  • 5
  • 5

Evento Lesjöfors 2016

Saluton! Vi esploris pri Esperanto en la reto ĉe Duolingo kaj eble lernis iom – aŭ iomegon? Nun tempas renkonti aliajn lernantojn por interparoli kun ili en Esperanto!

En la bon-etosa kursejo, en Lesjöfors en orienta Värmland, Esperanto-Gastigejo, ni aranĝos labor- kaj kurstagojn ĵaŭdo 7 – mardo 12 julio 2016. Vi povos ankaŭ veni en aliaj tagoj,laŭ interkonsento. Tie vi povos ekzerciĝi kaj paroli en Esperanto.

Ekster la lecionoj estos ankaŭ okazo helpi pri praktikaj labortaskoj en la domo kaj la ĝardeno – aŭ en la kuirejo, ĉar ni ankaŭ kune manĝos. Cetere estos certe tempo por ekskursetoj en la somerverda Värmlanda naturo.


Hej! Du har bekantat dig med esperanto på nätet med Duolingo och kanske lärt dig en hel del. Nu är det dags att träffa andra som är i gång med att lära språket och prata esperanto med dem.

På vår trevliga kursgård i Lesjöfors i östra Värmland, Esperanto-Gården, arrangeras arbets- och kursdagar från torsdag 7 till tisdag 12 juli. Du kan också komma andra dagar enligt överenskommelse. Du får hjälp att öva dig och prata esperanto. Utom lektionerna är det möjligt att hjälpa till med lite praktiskt arbete i huset och i trädgården – eller i köket, för vi kommer också att äta tillsammans. Och så blir det säkert tid till små utflykter i den sommargröna värmländska naturen.

Por pliaj informoj retpoŝtu / För mer information mejla info@esperantogarden.se

Läs på vår webbsida

Bonvenon/Välkommen!

2 years ago

0 Comments

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.