https://www.duolingo.com/profile/nguyenthuan8

câu điều kiện loại 1

Khái niệm về câu điều kiện loại 1 Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1 If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu) IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có). Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn. Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được. Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn. Ví dụ: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.) Cách dùng câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra. ngữ pháp tiếng anh

June 29, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyenthuan8

ok

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Suzue_

Khó nhìn quá bạn.

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dark_Dante.

hoa hết cả mắt

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

?

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_CherryCheri_2k3

@@

June 30, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.