"Are you listing the names of the fellows?"

Translation:Bạn đang liệt kê tên của các nghiên cứu sinh?

2 years ago

11 Comments


https://www.duolingo.com/factor828

Is it incorrect to translate this as "Bạn đang liệt kê tên của các nghiên cứu sinh không"?

2 years ago

https://www.duolingo.com/Noudamika

You should say "CÓ PHẢI bạn đang liệt kê tên của các nghiên cứu sinh KHÔNG?". Beside "Có phải..không?", you can also use ".... À?"

1 year ago

https://www.duolingo.com/tomleeaus
tomleeaus
 • 25
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 12
 • 21

Is nghiên cứu sinh as literary and formal as fellow is in English? Would you say something like 'tối nay tôi đi chơi với các nghiên cứu sinh của tôi'?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Venice967419

I think it means more like a university researcher, than a friend. Nghiên cứu sinh is also translated as researcher, right?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Seng-hianL1
Seng-hianL1Plus
 • 20
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 7
 • 390

The word "nghiên cứu sinh" is sino-vietnamese, composed by "research" (nghiên cứu) and "student" (sinh). It refers to "graduate students". FYI.

2 months ago

https://www.duolingo.com/dolinod

What's wrong with "ban co dang liet ke nhung ten cua nhung nghiem cuu sinh khong"

1 year ago

https://www.duolingo.com/Layn2Marrail
Layn2Marrail
 • 22
 • 12
 • 10
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 993

why hả and not không or ư ?

2 years ago

https://www.duolingo.com/TehVanarch

hả is for questioning. không is for yes or no questions. ư is just for softening the sentence.

2 years ago

https://www.duolingo.com/AndrewBjon

This question is a yes or no question

1 year ago

https://www.duolingo.com/Noudamika

Nói chung trang này cũng dạy bạn Tiếng Việt được, nhưng theo mình thì nó không mang tính tự nhiên như người bản xứ nói lắm. Cần cái thiện phần đó hơn

1 year ago

https://www.duolingo.com/Seng-hianL1
Seng-hianL1Plus
 • 20
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 7
 • 390

The word "nghiên cứu sinh" is sino-vietnamese, composed by "research" (nghiên cứu) and "student" (sinh). It refers to "graduate students". FYI.

2 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.