Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you going to walk with me?"

Dịch:Bạn sẽ đi bộ với tôi chứ?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 937

.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 937

.

6 tháng trước