Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/lethilananh

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BARRETM107
BARRETM107
 • 12
 • 11
 • 4
 • 3
 • 2

ờ hay đấy (cmt cho bn đỡ bùn)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethilananh

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BARRETM107
BARRETM107
 • 12
 • 11
 • 4
 • 3
 • 2

kcj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuySkyMtp
2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethilananh

cám ơn nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuySkyMtp

hihi, ko có j?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

2 năm trước