https://www.duolingo.com/NguynVngV

"One day you will have more friends than me."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynVngV

Một ngày bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè hơn tôi.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.