Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NguynVngV

"One day you will have more friends than me."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynVngV

Một ngày bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè hơn tôi.

2 năm trước