Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NguynVngV

"I will go to your house on Saturday."

2 năm trước

0 Nhận xét