"השאלה הזאת כבר נשאלה והתשובה הייתה ארבעים ושתיים."

Translation:This question has already been asked and the answer was forty-two.

June 30, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/lanzallamas

התשובה לחיים, היקום וכל השאר

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/Walrosse

איך אפשר שלא לתת לינגוט על רפרנס ל"מדריך הטרמפיסט לגלקסיה"??

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/naomi535704

My first five thoughts were 'gosh, this hebrew is too fast!' and then I was like ohhhhhhhh. Great reference!

May 15, 2018

https://www.duolingo.com/Lamdeni

כנראה כל אחד קולט את הרמז

September 17, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.