"השאלה הזאת כבר נשאלה והתשובה הייתה ארבעים ושתיים."

Translation:This question has already been asked and the answer was forty-two.

June 30, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/lanzallamas

התשובה לחיים, היקום וכל השאר


https://www.duolingo.com/profile/Walrosse

איך אפשר שלא לתת לינגוט על רפרנס ל"מדריך הטרמפיסט לגלקסיה"??


https://www.duolingo.com/profile/meirzev

הבנתי את המגבת שלי.


https://www.duolingo.com/profile/naomi535704

My first five thoughts were 'gosh, this hebrew is too fast!' and then I was like ohhhhhhhh. Great reference!


https://www.duolingo.com/profile/Lamdeni

כנראה כל אחד קולט את הרמז


https://www.duolingo.com/profile/Laura104243

English needs an alternative, the question was asked should be accepted too.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.