Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ở châu Á họ ăn nó."

Dịch:In Asia they eat it.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vauvai
vauvai
  • 17
  • 4
  • 2

De

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vyhoangthi

Chó điên

6 tháng trước