"הוא עצוב ואני שמח."

Translation:He is sad and I am happy.

June 30, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/Arrhythmia

Don't be so mean Duo!

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/NamelessLearner

היא שמח ואני עצוב. אני אוהב אותך.

September 15, 2016

https://www.duolingo.com/770mdk

היא שמחה והוא שמח

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/Raz2018

לא ככה רושמים בכלל. היא זה נקבה יא אהבל. הוא שמח ואני עצוב

February 16, 2018

https://www.duolingo.com/FaizaMazhar

Other way round for me :'(

January 29, 2017

https://www.duolingo.com/CoemgenusO

Edit: Can vav not be disjunctive in MIH, as in classical Hebrew? i.e. "He is sad but I am happy."

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/Pumbush

but is אבל

Vav is only "and"

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/William.gh.d

Good for you and bad for him

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/RuqiyahHad

הוא עצוב ואני שמה

May 5, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.