"מאז שהיא עזבה אותו, הוא בודד."

Translation:Since she left him, he is lonely.

June 30, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/Shamirush

It is possible to translate "בודד" as "single"?

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/radagastthebrown

No, בודד can mean "single" as in "just one", for example: אכלתי תפוח בודד (I ate a single apple). It doesn't mean "single" as in not dating anyone (that would probably be translated as "פנוי"), so it doesn't fit here.

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/LehTizdayen

מסכן

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/xerostomus

מאז שהוא עזב אותה היא בודדה.

October 26, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.