Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Năm, sáu, bảy"

Dịch:Five, six, seven

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Giadinhlanhat10

Câu này chỉ dành cho trẻ em

2 năm trước