"Cho đến khi bạn đọc chúng."

Dịch:Until you read them.

June 30, 2016

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyenphuo732037

Chưa có người binh luận nào phải hay không.

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QuangHngNg9

Until you read them

December 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocphat789

Tham gia câu lạc bộ của mình nhé!

February 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kaka962531

Câu lạc bộ ngu người

March 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/B3Cm1a

Gần đây khi chọn từ tiếng Anh tương ứng với từ tiếng Việt không còn âm thanh nữa. Mong sớm sửa lỗi.

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Until when you read them sao lại sai hả ad, mod ơi ...

May 13, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.