"כל הילדים לומדים עברית בבית הכנסת."

Translation:All the children study Hebrew at the synagogue.

June 30, 2016

9 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

בָּאָרֶץ, כָּל הַיְּלָדִים קוֹפְצִים רוֹקְדִים, מְרִימִים אֶת הַיָּדַיִם גָּבוֹהַ לַשָּׁמַיִם.


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Kol ha-yeladim lomdim ivrit be-veit ha-kneset.


https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

‘Shul’ got rejected, 2016-06-30


https://www.duolingo.com/profile/Johantarien

Shul, Shuel, Shule.. just keep reporting, it should eventually get accepted.


https://www.duolingo.com/profile/Gerardd88

How differently from בבית הכנסת is it used? Is it a Yiddish word?


https://www.duolingo.com/profile/ChayaDoppelt

It's the Yiddish word for synogogue and it's what American Ashkenazis call synogogue


https://www.duolingo.com/profile/JoshuaPaulKrug

I see a turtle icon added but no slow pronunciation, yet. Looks like they are planning it.


https://www.duolingo.com/profile/Clare873271

Why did 'learn Hebrew' get rejected?


https://www.duolingo.com/profile/Hannah649004

"Learn Hebrew" is accepted now.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.