"כל הילדים לומדים עברית בבית הכנסת."

Translation:All the children study Hebrew at the synagogue.

June 30, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh

בארץ, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידים גבוה לשמים.

July 3, 2016

https://www.duolingo.com/AnCatDubh

‘Shul’ got rejected, 2016-06-30

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/Johantarien

Shul, Shuel, Shule.. just keep reporting, it should eventually get accepted.

July 3, 2016

https://www.duolingo.com/Gerardd88

How differently from בבית הכנסת is it used? Is it a Yiddish word?

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/ChayaDoppelt

It's the Yiddish word for synogogue and it's what American Ashkenazis call synogogue

July 3, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.