"אני שונא אותו."

Translation:I hate him.

July 1, 2016

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/P8W7k

you can really feel the hatred in the man's voice... haha


https://www.duolingo.com/profile/jarrettph

Was going to say the same thing, haha.


https://www.duolingo.com/profile/D4tSAnHZ

Shalom. You shouldn't hate anybody. Saint John 13,34.


https://www.duolingo.com/profile/Fesoy

Me, speaking about the devil... אני שונא אותו.


https://www.duolingo.com/profile/adamsolo

I said "I hate it" and was marked wrong - would that also work?


https://www.duolingo.com/profile/radagastthebrown

Yes, it can be correct, assuming the "it" is masculine in Hebrew.


https://www.duolingo.com/profile/matan.serr

If you refer to an animal for example - yes. But usually "it" is translated to זה

"I hate it" would be translated to אני שונא את זה


https://www.duolingo.com/profile/radagastthebrown

That's not entirely true. Any masculine definite object would be referred to as אותו. Examples -

I want to replace this table, I really hate it = אני רוצה להחליף את השולחן הזה, אני ממש שונא אותו

The air conditioner is loud and that's why I hate it. = המזגן רועש וזאת הסיבה שאני שונא אותו


https://www.duolingo.com/profile/Mark11411

I "שונא" that there's so many new words in this lesson. Im gonna have to take a week off and use Memrise.


https://www.duolingo.com/profile/rors401

Why is it using 'oto' here but in other verb sentances when doing something to someone it is 'li' i.e. 'she doesn't help me'


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

Because different verbs require different prepositions. "Hate", like "love/like" take את which is why we have אותו here, while עוזר requires ל which is why we have לי.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.